ROČNÍK ČÍSLO MIMORIADNE ČÍSLA
1. - 1996 0 1            
2. - 1997   1 2 3 4 5 6 Enviro Nitra ' 97
3. - 1998   1 2 3 4 5 6 Enviro Nitra ' 98
4. - 1999   1 2 3 4 5 6 Rezortné mimoriadne číslo
5. - 2000   1 2 3 4 5 6 Mimoriadne detské číslo
6. - 2001   1 2 3 4 5 6 Rezortné mimoriadne číslo
7. - 2002   1 2 3 4 5 6 Mimoriadne číslo k Johannesburgu 2002
8. - 2003   1 2 3 4 5 6 Mimoriadne číslo k 10 výročia vzniku SAŽP
9. - 2004   Mimoriadne číslo k env. výchove a vzdelávaniu
10. - 2005   1 2 3 4 5 6 Mimoriadne číslo k činnosti SIŽP
11. - 2006   1 2 3 4 5 6 Mimoriadne číslo k environmentálnemu zdraviu
12. - 2007   1 2 3 4 5 6 Mimoriadne číslo k výchove a vzdelávaniu TUR
13. - 2008   1 2 3 4 5 6 MČ k workshopu RE pre implementáciu EDOK
14. - 2009   1 2 3 4 5 6 Mimoriadne číslo k environmentálnym záťažiam
15. - 2010   1 2 3 4 5 6 Mimoriadne číslo o mokradiach
16. - 2011   1 2 3 4      
17. - 2012   1 2 3 4 5 6  
18. - 2013   1 2 3 4 5 6  
19. - 2014   1listovacia verzia 2listovacia verzia 3listovacia verzia 4listovacia verzia 5listovacia verzia
6listovacia verzia
   
20. - 2015   1listovacia verzia 2listovacia verzia 3listovacia verzia 4listovacia verzia 5listovacia verzia 6listovacia verzia    
21. - 2016   1listovacia verzia 2listovacia verzia 3listovacia verzia 4listovacia verzia 5listovacia verzia 6listovacia verzia    
22. - 2017   1listovacia verzia 2listovacia verzia 3listovacia verzia 4listovacia verzia 5listovacia verzia 6listovacia verzia    
23. - 2018   1listovacia verzia 2listovacia verzia 3listovacia verzia 4listovacia verzia 5listovacia verzia 6listovacia verzia    
24. - 2019   1listovacia verzia 2listovacia verzia 3listovacia verzia 4listovacia verzia 5listovacia verzia 6listovacia verzia Mimoriadne vydanie - 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku  
25. - 2020   1listovacia verzia  2listovacia verzia 3listovacia verzia 4listovacia verzia 5listovacia verzia 6listovacia verzia Dotazník k obsahu Enviromagazínu  
                 
SAŽP | 1996 - 2019