KONTAKTY

Enviromagazín
Odborno-náučný časopis o životnom prostredí.

Vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.SAŽP | 1996 - 2019