KONTAKTY

Enviromagazín
Odborno-náučný časopis o životnom prostredí.

Vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia.

Adresa redakcie:
SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
tel: 00421 48 4374 122, mobil: 0907 854 204
e-mail: enviro@sazp.sk

SAŽP | 1996 - 2019