Anotácia:
Tretie tohtoročné číslo Enviromagazínu sa v úvode venuje aktuálnej téme povodní. Informuje o opatreniach, ktoré vláda prijala na riešenie následkov povodní na území Slovenska. Zaujímavé informácie na tému povodní prináša článok Povodne ako sme ich nepoznali.
Nosnou témou tohto vydania je doprava, ktorej je venovaná podstatná časť príspevkov. Týkajú sa politického rámca implementácie environmentálnych otázok a cieľov do rozvoja dopravy v EÚ, environmentálnej efektivity a rozvoja verejnej osobnej dopravy na Slovensku aj pokroku, ktorý Slovensko urobilo vo zvyšovaní dopravy na cestách. Zaujímavé informácie nájdete v článku o zelených autách. Ďalšie príspevky bilancujú emisie znečisťujúcich látok z dopravy a pozornosť sa venuje aj hlukovej záťaži obyvateľov Slovenska z dopravy.
Pod názvom Slnko svieti rovnako si môžete prečítať rozhovor s Alexandrom Ačom  z Ústavu systémovej biológie a ekológie Akadémie vied ČR v Brne, ktorý ponúka zaujímavé názory na globálne otepľovanie a napríklad aj na geoinžinierstvo – manipulovanie počasia.  
Dočítate sa aj o skúsenostiach Protipožiarneho monitorovacieho systému Národného lesníckeho centra vo Zvolene, o udržateľnom poľnohospodárstve na Slovensku a vo Švajčiarsku a iné zaujímavosti
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,2 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte