Anotácia:

Šieste číslo Enviromagazínu informuje o výsledkoch a ocenených v súťažiach: Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2013, Dedina roka 2013 a Ekológia v objektíve. Článok Mongolská delegácia zavítala na Slovensko mapuje prvú študijnú cestu mongolských expertov na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v novembri 2013 v rámci projektu Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites v spolupráci s hlavným slovenským partnerom projektu – Slovenskou agentúrou životného prostredia. O výmene skúseností počas študijnej návštevy odborníkov na environmentálnu problematiku z Kosova v novembri 2013 v SAŽP sa hovorí v článku EIONET spája. Článok Prvý spoločný EIA portál dvoch štátov v Európe www.eiaportal-at-sk.eu približuje slávnostné uvedenie tohto portálu do používania verejnosti v Bratislave začiatkom decembra 2013, ktorým sa ukončil bilaterálny slovensko-rakúsky projekt e-MAT: Vývoj nástrojov manažmentu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v hraničných regiónoch medzi Rakúskom a Slovenskom. Portál je prvým svojho druhu v Európe. Seriál venovaný 20. výročiu Slovenskej agentúry životného prostredia uzatvára článok Desať rokov integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania v SAŽP. Posledné tohtoročné vydanie Enviromagazínu prináša aj články o Pilotnom programe EÚ na overovanie environmentálnych technológií a zelenom verejnom obstarávaní. Blok článkov z oblasti ochrany prírody tvoria články o zelených záchranároch a ich zverencoch, o jubilujúcich národných parkoch: NP Nízke Tatry, NP Slovenský raj a NP Malá Fatra a o vytvorení sústavy tzv. veľkoplošných chránených území. O unikátnom objave, ktorý posunul začiatok evolúcie človeka pred 7. mil. rokov, sa dozviete v článku Kolíska človeka v Čade.
 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,3 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte