Anotácia:
Hlavnou témou piateho tohtoročného čísla časopisu Enviromagazín je environmentálna informatika, ktorej vstupnou bránou je informačný portál odborne garantovaných informácií o životnom prostredí, budovaný a prevádzkovaný Slovenskou agentúrou životného prostredia z poverenia Ministerstva životného prostredia SR (Enviroportál – online informácie o životnom prostredí). V súvislosti s konaním prvej česko-slovenskej INSPIRE konferencie pod záštitou oboch národných ministerstiev životného prostredia v novembri v Prahe sa v tomto vydaní Enviromagazínu dočítate o širokom spektre tematík súvisiacich nielen s programom tejto konferencie, ale aj s INSPIRE (Päť rokov implementácie smernice INSPIRE na Slovensku, INSPIRE z implementácie do operačnej prevádzky, Testovanie interoperability v oblasti geopriestorových informácií), o tvorbe informačných systémov (Informačný systém o oprávnených osobách podľa zákona o ovzduší, Informačný systém environmentálnych záťaží, Rádiačný monitoring a on-line vizualizácia nameraných údajov), ale aj o historických mapových dielach publikovaných na internete (Historické mapové diela

na geoportal.sazp.sk). Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum environmentalistiky a informatiky je aktívnym a stabilným členom európskych projektových konzorcií, aktívnych v implementácii významných výskumných projektov Európskej komisie najmä v oblasti priestorových informácií a implementácie smernice INSPIRE. Jedným z týchto projektov je medzinárodný projekt HLANDATA (HLANDATA harmonizuje vybrané datasety na európskej úrovni).

V čísle 5 sa dočítate aj o ďalších zaujímavostiach, napr. o významnom medzinárodnom ocenení Národného parku Muránska planina (Muránska planina – národný park s trvalo udržateľným turizmom prvý v Karpatoch), o projekte záchrany dvoch mimoriadne cenných druhov rastlín (Čenkov – čo sme spravili pre jeho záchranu?), o minulosti aj súčasnosti Albánska z pera skúseného cestovateľa a environmentalistu (Neznámy environment Albánska) a i.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,9 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte