Anotácia:
Aktuálne druhé číslo Enviromagazínu je tematicky zamerané na krajinnú ekológiu a v tejto súvislosti predovšetkým na Európsky dohovor o krajine a jeho implementáciu.
 
Ochrane a manažmentu slovenskej krajiny je venované úvodné slovo štátneho tajomníka MŽP SR Jaroslava Jaduša. Zdôrazňuje v ňom, že manažment a ochrana slovenskej krajiny je pre nás prioritou a spoločenskou výzvou a krajinná ekológia, ako interdisciplinárna vedná disciplína, má pri manažmente krajiny nenahraditeľné postavenie. Ďalšie články s témou krajiny prezentujú poznatky z implementácie Európskeho dohovoru o krajine, jej inštitucionálne a odborné zabezpečenie, propagáciu a osvetu v rezorte životného prostredia. Zaujímavé informácie prináša rozhovor s autorom Európskeho dohovoru o krajine Michaelom Dowerom, ako aj zo siedmeho workshopu Rady Európy, ktorý sa konal minulý rok na Slovensku, v Piešťanoch, so zameraním na implementáciu Európskeho dohovoru o krajine – smerom k integrovanému priestorovému manažmentu. Príspevok Biele Karpaty – krajina bez hraníc hovorí o tom, ako sa učíme poznávať krajinu, ale aj o vplyve prírodných podmienok na krajinné typy a o osídľovaní krajiny a starostlivosti o ňu. Mnohorakú tvár vinohradníckej krajiny predstavuje článok s rovnomenným názvom, ktorý približuje slovenskú vinohradnícku oblasť Tokaj a pre porovnanie najväčšiu vinohradnícku oblasť v Rakúsku, Langenlois.
 
V aktuálnom čísle Enviromagazínu sa dočítate aj o nových projektoch na podporu mestského životného prostredia, o rozvoji regiónu Pomoravia, vyberiete sa po stopách dedov v Klokočove a jeho okolí, dozviete sa o zelenom rozvoji Kórey, aj to, že žaby stoja za záchranu a pripomeniete si Medzinárodný deň biologickej diverzity.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,2 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte