screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

V záverečnom vydaní Enviromagazínu  v roku 2020 sme zámerne nezaradili pravidelnú hlavnú tému, aby sme vytvorili väčší priestor pre jednotlivé rubriky a s nimi spojené oblasti environmentu. Prostredníctvom rubriky EnviroSlovensko sa dozviete, ktorých zelených občianskych aktivistov   ocenil minister životného prostredia Ján Budaj a ktoré enviroprojekty politikov nás budú reprezentovať v medzinárodnom finále súťaže Za inovácie v politike. V rámci ďalších stránok rubriky spoznáte nielen priority a vízie nových riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR - SAŽP a Štátnej ochrany prírody SR, ale napríklad aj   novú webovú aplikáciu „dnesdycham.sk", ktorá  sprístupňuje používateľom informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia v regiónoch Slovenska prostredníctvom mapky.

V rubrike zameranej na operačný program Kvalita životného prostredia nájdete prehľad najzaujímavejších a najúspešnejších výziev tohto roku a príklady projektov zameraných  na triedený zber odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov. V rubrike Envirovýchova pokračujeme v predstavovaní Ewoboxu – nového portálu environmentálnej výchovy, ktorý tentokrát vyzýva „pripoj sa a buď súčasťou obrazu“. Jej prostredníctvom spoznáte aj víťazov fotosúťaže Teplo, teplejšie, horíš! a dozviete sa,  ktoré školy získali medzinárodný titul Zelená škola. Prostredníctvom rubriky Envirosvet zhodnotíme i spoluprácu Slovenskej republiky s OECD v envirooblasti   pri príležitosti 20. výročia jej vstupu do tejto organizácie. V rubrike Enviroprojekt nájdete informácie o tom, aké výsledky zaznamenali v prvej etape biomonitoringu v areáli automobilky Jaguar Land Rover Slovakia, s. r. o. a čo vám ponúkne prvý naturpark na Slovensku - NATURPARK Podunajsko, na ktorého vzniku sa podieľalo deväť projektových partnerov z oboch strán Dunaja.  Prostredníctvom rubriky Envirorelax vás pozývame spoznávať nielen hmyzie rarity Vihorlatských Vrchov, ale aj Barborskú cestu - turisticko-poznávaciu trasu, ktorá spája banské pamiatky a celý rad iných historických, prírodných, religióznych, kultúrnych a technických hodnôt stredného Slovenska. Prinášame aj ďalšie zaujímavé príspevky a dúfame, že aj v tomto vydaní nájdete informácie z oblasti environmentu, ktoré budú pre vás inšpiratívne a prínosné.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.6 / 2020

 

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2019