Anotácia:
Hlavnou témou posledného vydania Enviromagazínu v roku 2012 (číslo 6) je téma trvalo udržateľného rozvoja v kontexte samitu OSN RIO+20 (júl 2012, Rio de Janeiro), a to v článkoch: Cesta vpred: inkluzívna zelená ekonomika, Rio+20 na ceste k budúcnosti, ktorú chceme..., Cesta ku globálnej udržateľnosti, Rio+20 – dôraz na limity globálnej environmentálnej politiky s dôrazom na problematiku zeleného rastu – Iniciatívy OECD v oblasti environmentálnych indikátorov a indikátorov zeleného rastu. Ako sa problematika trvalo udržateľného rozvoja realizuje u nás sa dočítate v článku 20 rokov implementácie trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku. Bilancovali aj iní: 20 rokov Slovenskej ekologickej spoločnosti či Štyri desaťročia ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva ľudstva. V článku Voda je život, chráňme si ju! sa bilancuje stav vodného hospodárstva Slovenskej republiky v roku 2011. V tomto vydaní nájdete aj blok článkov venovaných ochrane stromov: Týždeň stromov v Banskej Bystrici, anketa: Strom roka 2012, Prežije gaštan jedlý na Slovensku?, Modranské oskoruše pritiahli pozornosť európskej odbornej verejnosti, Keď starý peň nie je len ,,rušivý neporiadok“. Dozviete sa aj napr. o novom Ekocentre Poľna, o XVIII. ročníku stretnutia seniorov štátnej ochrany prírody na Slovensku, Cene Slovenskej republiky za krajinu 2012 a iné.
 
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (5,0 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte