Anotácia:
Piate číslo Enviromagazínu otvára spravodajstvo z Rady EÚ na úrovni ministrov životného prostredia, ktorá sa konala 20. októbra 2008 v Luxemburgu. Slovenskú delegáciu viedol minister životného prostredia Ján Chrbet.
Aktuálne vydanie Enviromagazínu je obsahovo zamerané na geológiu. V slove na úvod generálny riaditeľ sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR Miroslav Zachar zdôrazňuje, že geológia na Slovensku si zaslúži pozornosť a uznanie. Článok Zemetrasenia na Slovensku  mapuje históriu výskytu zemetrasení na území Slovenska, ktoré môžeme charakterizovať ako oblasť so strednou úrovňou zemetrasnej aktivity. Príspevok s názvom Atlas zosuvov svahových deformácií na svahoch našich pohorí a kotlín, ktoré mali neraz katastrofálne následky. Poznanie ich rozšírenia, zákonitostí vzniku a vývoja umožňuje predchádzať mnohým rizikám pri využívaní postihnutých území.
Zaujímavé informácie obsahuje príspevok o mladom alkalickom bazaltovom vulkanizme ktorého relikty sa nachádzajú na strednom Slovensku. Informácie dopĺňa poster Bazaltový vulkanizmus na strednom a južnom Slovensku. V piatom čísle nájdete tiež príspevky o surovinových zdrojoch uránovej mineralizácie z pohľadu možností ich využívania pre jadrovú energetiku, informačný systém významných geologických lokalít, inžiniersko-ekologický atlas hornín Slovenska a ďalšie. Viate piesky Záhorskej nížiny ponúkajú pohľad na veterný transport pieskových zŕn meniaci sa na akumuláciu piesku a históriu Soľnej Bane približuje článok s rovnomenným názvom.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (5,3 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte