screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom prostredí s 19-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne.

Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Hlavnou témou aktuálneho vydania je problematika Klimatických zmien a ich dôsledkov. Dočítate sa o Stratégii adaptácie Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Súčasťou Envirotémy je aj pohľad klimatológa, ktorý varuje pred postupným a rýchlym globálnym otepľovaním.

V aktuálnom 2. čísle Enviromagazínu nájdu čitatelia aj súhrnné informácie o jubilejnom 20. ročníku Envirofilmu. Lákadlom medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí bol Pavol Barabáš, ktorý poskytol nášmu časopisu veľký profilový rozhovor.

Na stránkach Enviromagazínu nechýbajú ani výsledky súťaží v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania. Dočítate sa aj podrobnosti o Bielokarpatskom ovocnom poklade i zaujímavosti o komplexnom monitoringu biotopov. Nenechajte si ujsť ani tip na výlet do Tisovského krasu a krížovku, ktorá skrýva odpoveď na otázku, ako sa dá zmenšiť negatívna ekologická stopa. Príjemné čítanie.

Enviromagazín č.2 / 2014

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2014