screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 19-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu. Ochrana životného prostredia patrí k najdôležitejším problémom súčasného ľudstva. Najúčinnejším preventívnym prostriedkom je cielené a systematické environmentálne vzdelávanie a výchova. Sumár informácií o aktivitách a projektoch zameraných na túto oblasť  vám ponúkame v hlavnej téme 6. čísla Enviromagazínu.
Žijete v obci, ktorá je podľa vás výnimočná a zaslúžila by si nomináciu do súťaže Dedina roka? Na stránkach Enviromagazínu sa dočítate, v akých oblastiach môže vaša obec zabojovať o tento prestížny titul v roku 2015. Pre inšpiráciu vám predstavujeme  posledného víťaza súťaže  - obec Malé Dvorníky.  Prinášame aj zaujímavé informácie o vplyve životného prostredia na zdravie a podrobnosti o šiestom ročníku Európskeho týždňa redukcie odpadu. V Envirosvete sa prostredníctvom článku europoslanca Vladimíra Maňku pozrieme aj na energetickú bezpečnosť Európskej únie.
Správa o stave európsky významných druhov a biotopov v Slovenskej republike, ktorú pripravila Štátna ochrana prírody SR, poskytuje v súčasnosti najkomplexnejší pohľad na stav biotickej zložky životného prostredia u nás. Článok o jeho výsledkoch nájdete na stranách 28 až 32.  Čitateľom predstavujeme v aktuálnom vydaní aj dva odlišné podnikateľské subjekty, ktoré spája fakt, že sú držiteľmi environmentálnej značky. Tá je dôkazom, že Hotel Dália v Košiciach a spoločnosť SHP Group si pri podnikaní uvedomujú  svoju zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Príjemné čítanie. Enviromagazín č.6 / 2014

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2014