screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 20-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.
Hlavnou témou Enviromagazínu 5/2015 je Zelená samospráva, prostredníctvom ktorej vám predstavujeme obľúbený dotačný Program obnovy dediny  a víťazov súťaže Dedina roka 2015. Informácie o obci Liptovská Teplička, ktorá získala  Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014, vám sprostredkujeme prostredníctvom rozhovoru s jej starostom Slavomírom Kopáčom. Pozrieme sa aj do obcí, ktoré sa vďaka programu Veľké upratovanie Slovenska zbavia rokmi hromadeného nelegálneho odpadu. 
V rubrike Enviroslovensko prinášame informácie o spoločnej oslave 20. výročia zápisu Jaskýň Slovenského a Aggteleckého krasu do Zoznamu svetového dedičstva. Priestor sme vyhradili aj jubilantom – Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra a Zoologickej záhrade v Bojniciach.  Na našich stránkach hodnotíme aj kampaň Európsky týždeň mobility 2015 na Slovensku aj s jej národnou súťažou. Prostredníctvom článku Šiška na prahu dospelosti sa pozrieme na festival environmentálnych výučbových programov a  v rubrike Envirovýchova nájdete aj vyhodnotenie 2. ročníka školského programu Enviróza.  Rubrika Enviroprojekt vám predstavuje nielen nových držiteľov Environmentálnej značky EÚ na Slovensku, ale aj novú organizáciu zapísanú do registra EMAS.  Envirosvet si tento rok pripomína 70. výročie založenia Organizácie Spojených národov pre výchovu vedu a kultúru - UNESCO. Na našich stránkach nájdete článok o jej organizáciách, programoch a dohovoroch s environmentálnym zameraním. Ponúkame Vám aj informácie o tigroch hmyzieho sveta a svojráznom a výnimočnom Národnom parku Slovenský raj.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.5 / 2015

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2014