screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 21-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia: Národný projekt: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 
Hlavná téma Enviromagazínu je venovaná zelenej ekonomike. V poslednom čase  sa spomína vo svete čoraz častejšie, pretože je s ňou spojený hospodársky rast. Pozitívne je, že sú za tým investície do znižovania emisií do ovzdušia, zvyšovanie energetickej efektívnosti a zlepšovanie hospodárenia so zdrojmi.  Na túto tému sa diskutovalo aj na ministerskej konferencii Životné prostredie pre Európu v gruzínskej Batumi a  o jej výsledkoch sa dozviete z rozhovoru so štátnym tajomníkom MŽP SR Norbertom Kurillom. Pozitívne je, že aj na Slovensku už hľadáme   rôzne ekonomické modely, s ktorými by bol spojený hospodársky rast bez poškodzovania životného prostredia. Do Envirotémy sme preto vybrali aj pozitívne príklady z praxe, kde si princípy zelenej ekonomiky  osvojili súkromný sektor a samosprávy. Priestor sme vyhradili aj pre národný projekt Zelená domácnostiam.  V ďalších príspevkoch rezonuje aj Predsedníctvo v Rade EÚ. Dočítate sa v nich aj o témach, ktorým bola venovaná ministerská konferencia o vodách a neformálne zasadnutie Rady EÚ pre životné prostredie, či Klimatický workshop. Z obsahu aktuálneho vydania mi dovoľte ešte zamerať vašu pozornosť na informácie o  európskej kampani na podporu udržateľnej mobility -  Európsky týždeň mobility 2016, o druhom kole  programu zameranom na odstraňovanie čiernych skládok, či o Programe obnovy dediny. V rubrike Envirorelax  vás pozývame do Národnej prírodnej rezervácie Šúr a vraciame sa aj k multižánrovému festivalu Pohoda, ktorý bol opäť spojený so servisom priateľským k životnému prostrediu.

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.4 / 2016

MŽPMŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2016