screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom prostredí s 19-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne.

Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Hlavnou témou aktuálneho vydania je Medzinárodná spolupráca. Globálny pohľad na fungovanie medzinárodných inštitúcií, ale aj naša úloha v medzinárodných environmentálnych štruktúrach tvorí obsah hlavnej témy. Dozviete sa o prioritách vyplývajúcich z členstva Slovenska v EU, OSN či UNESCO. Okrem celého radu pozitív, ktorú nám účasť v týchto prestížnych spoločenstvách priniesla, poukazuje Enviromagazín ešte na jeden aspekt – posun našej krajiny z pozície prijímateľa pomoci do pozície skúseného partnera, ktorý má potenciál prinášať riešenia a inovácie.

V aktuálnom 3. čísle Enviromagazínu nájdu čitatelia aj témy venované národnému programu kvality, súčasným problémom objasňovania environmentálneho protiprávneho konania, ale aj krásny príklad ekologickej architektúry či rozprávanie o jaskyniach, ktoré dokážu liečiť. Na stránkach Enviromagazínu nechýbajú ani výsledky súťaží v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania. Dočítate sa aj Európskom týždni mobility či agroekologických zaujímavostiach zo strednej Číny. Príjemné čítanie. Enviromagazín č.3 / 2014

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2014