screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom prostredí s 19-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne. Enviromagazín je financovaný s podporou Environmentálneho fondu. V hlavnej téme 5. čísla Enviromagazínu prinášame čitateľom informácie o príprave a zameraní  nového Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 - 2020. Dozviete sa nielen podrobnosti o finančnom rámci, fungovaní a štruktúre programu, ale ponúkame aj zaujímavosti o vzniku loga OP KŽP, s ktorým sa budeme v najbližších rokoch často stretávať.

Čitateľom v aktuálnom vydaní predstavujeme aj obec Liptovská Teplička, ktorej Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu SR za krajinu 2014. Prostredníctvom rozhovoru s výkonným riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Hansom Bruyninckxom sa dozviete viac o medzinárodnom stretnutí členov siete Národných ohniskových bodov Európskej environmentálnej agentúry, siete Eionet a predstaviteľov a zodpovedných pracovníkov  EEA. 

Pod titulkom Šiška – tajomstvo aj prekvapenie... sa dočítate o festivale evironmentálnych výučbových programov, na ktorom sa v októbri v Oščadnici zišli učitelia a koordinátori environmentálnej   výchovy z celého Slovenska. Prinášame aj informácie o legislatívnych  zmenách  týkajúcich sa inváznych druhov, o integrovanej zeleni v našich mestách i workshope venovanom horským riečnym biotopom a  ich obnove.   V rámci rubriky Envirorelax sa s nami môžete vybrať na náučné chodníky Strečnianskeho chotára a do oázy pokoja na Veľkolélskom ostrove. Príjemné čítanie. Enviromagazín č.5 / 2014

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 2014