screen

AKTUÁLNE VYDANIE PONÚKA:

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 22-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.. 

Hlavná téma aktuálneho vydania je venovaná vplyvu životného prostredia na naše zdravie. S pomocou odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva SR a z akademickej pôdy sa v nej dočítate, ktoré faktory životného prostredia majú najväčší vplyv na naše zdravie. Ako v svojom úvodníku pripomína hlavný hygienik SR Ján Mikas, „škodliviny nachádzajúce sa v životnom prostredí pôsobia ako súčasť množstva stresových činiteľov, ktoré spoločne prispievajú k vzniku srdcovo-cievnych, metabolických, onkologických či iných civilizačných ochorení“. Zodpovednosť za kvalitu životného prostredia, preto podľa neho nesie celá spoločnosť, ktorej povedomie a informovanosť sú v tejto oblasti kľúčové.

Zaujímavé   informácie ponúka aj rubrika Enviroslovensko. Prostredníctvom rozhovoru s riaditeľom odboru posudzovania vplyvu na životné prostredie MŽP SR sa dozviete  čo prinášajú novely zákona EIA. Dočítate sa v nej aj ako vidí perspektívu Slovenskej agentúry životného prostredia a jej priority nový riaditeľ Matej Ovčiarka a prináša aj výsledky súťaže Dedina roka 2017. V rubrike Rezortné organizácie MŽP SR predstavujeme Slovenské banské múzeum, ktoré je vďaka svojim prezentačným a výskumným aktivitám Múzeom roka 2016. Vo vydaní ponúkame ďalšie  informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý podporuje aj projekty zamerané na ochranu prírody. V rubrike Enviroprojekt nájdete článok o bratislavskom závode spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorý sa stal prvou registrovanou organizáciou v sektore automobilového priemyslu v schéme EMAS na Slovensku. V rubrike Envirorelax vás pozývame spoznávať v druhej časti článku ďalšie krásy a bohatstvo Oravy.  

Príjemné čítanie. Enviromagazín č.4 / 2017

MŽP

MŽPEnviroportalSAŽP

SAŽP | 1996 - 2017