Časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia
Z obsahu:
 
 
Pre trvalo udržateľný život Environmentálna výchova na vysokých školách
Zostanú skvosty Rudavy na Záhorí ? Pozornosť venovaná rangerom
Naše lesy a lesné hospodárstvo Z dekoratívnych rastlín nebezpečná burina
Ohrozené druhy Spolupráca s Japonskom na projekte REMP
Vysvetľujeme si pojmy Funkcie húb v ekosystémoch a ich význam pre človeka
Hosť do domu Posledná rozlúčka s Ing. Vladimírom Linkešom, CSc.
Snahy o záchranu bojnickej Lipy kráľa Mateja Stratégia pre vidiecku Európu
Kvet opradený tajomstvami Spomienka na Jána Volka - Starohorského
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku Infoservis
Nepredajná medvedia koža Waddenské more - jedinečný prírodný ekosystém
Fotosúťaž Jasovská jaskyňa
Adalbert D'Ady Mezei   
 
 
ENVIRO - magazín o tvorbe a ochrane životného prostredia, šieste číslo, druhý ročník 
Vydáva (aj v tlačenej podobe)Slovenská agentúra životného prostredia Banska Bystrica
Adresa redakcie: Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90 Banska Bystrica
tel.: 
fax: 
e mail:
088/732 153 
088/355 31 
enviro@sun.sazp.sk
Objednávky na tlačenú formu časopisu posielajte na adresu redakcie. 
Cena výtlačku 12,-Sk