Anotácia:

Piate číslo Enviromagazínu bilancuje 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku – významný nástroj uplatňovania environmentálnej politiky na vidieku, v článku Budúcnosť dediny – zmysel pre tradíciu hovorí o problémoch súčasnej dediny, ktorá sa nachádza na križovatke svojho vývoja. O novej koncepcii štátnej environmentálnej politiky SR informuje v článku Orientácia, zásady, priority a hlavné úlohy starostlivosti o životné prostredie SR na roky 2014 – 2020. Október opäť patril Veľtrhu environmentálnych  výučbových programov ŠIŠKA . O priebehu jeho XVI. ročníka, o slávnostnom odštartovaní nového školského environmentálneho programu a o udeľovaní ocenení sa dozviete v článku ŠIŠKA ruka v ruke s Envirózou. Téma ochrany prírody a chránených druhov rezonuje v článkoch o jasoňovi červenookom –  Motýľ leta odletel... a Púť orla krikľavého Arnolda do Afriky, ku sledovaniu ktorého sa môžete pripojiť aj vy. Toto vydanie prináša aj informácie o  projektoch v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko a to v článku Hodnoty Dunaja – ľudia ľuďom a v článku Cesta k znižovaniu povodňových rizík povodia Slanej.  Dočítate sa aj o akciách v rámci Európskeho týždňa mobility v Žiline a v Banskej Bystrici, o interaktívnej DVD publikácii Slovenskej akadémie vied Meniace sa Slovensko očami satelitov, o komplexnej podpore procesu EIA a SEA na SAŽP a iné zaujímavosti. V článku Windows starého vláčika sa dozviete o začiatkoch obnovy čiernohronskej železničky na Čiernom Balogu a jej nadšencoch. Toto vydanie uzatvára informácia o devätnástom stretnutí seniorov ochrany prírody na Orave.

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (5,5 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte