Anotácia:

Štvrté číslo Enviromagazínu sa v úvode vracia k zriadeniu Slovenskej agentúry životného prostredia pred dvadsiatimi rokmi. Bol to významný krok k inštitucionalizácii starostlivosti o životné prostredie.  Téma vzťahu ľudí a krajiny dominuje v tomto vydaní vo viacerých príspevkoch:  Životné prostredie miest krajín V4Ako sa téma vzťahu ľudí a krajiny stala dôležitou - zamyslenie nad 17. ročníkom konferencie Krajina – Človek – Kultúra, Adaptácia na zmenu klímy v mestskom prostredí – hľadá odpoveď na pálčivú otázku ako reagovať na zmenu klímy a uvádza príklady adaptačných opatrení,  Objavovanie hodnôt a zveľaďovanie environmentu obcí Novohradu, Svetový geopark po stranách najnižšieho rozvodia medzi Dunajom a Tisou, Environment Panónie a Balatónu uspokojí aj náročných, Ochrana prírody v prihraničnom území Bratislavy z pohľadu ďalšieho rozvoja a urbanizácie, Netopiere – časté obete svetelného znečistenia  a i. Toto vydanie prináša aj ďalšie aktuálne témy, napr. výsledky súťaže Dedina roka 2013, článok o národnej cyklostratégii, ktorú v máji schválila vláda SR,  o pôde – jej súčasnom stave a ďalšom vývoji, rozhovor s režisérkou nemecko-švajčiarskeho dokumentu Narastajúci odpor – Hlavnej cene Envirofilmu 2013, ktorý hovorí o boji drobných farmárov v Paraguaji o prežitie na pozadí stále agresívnejšie sa rozširujúcej výrobe genetickej sóje v tejto latinskoamerickej krajine. O integrácii Informačného systému environmentálnych záťaží s inými informačnými systémami hovorí článok Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží,  dočítate sa aj koho pokutovala Slovenská inšpekcia životného prostredia za znečistenie ovzdušia a porušenie zákona o odpadoch.
 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (11,4 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte