Anotácia:

Tretie číslo Enviromagazínu otvárajú aktuálne témy: júnová povodeň, TOP 2013, Cena ministra životného prostredia 2013, 20. výročie Slovenskej agentúry životného prostredia. Hlavnou témou je problematika využívania prírodných zdrojov ako ekosystémových služieb. Ďalšou významnou témou je problematika environmentálnych záťaží, o ktorej rokovali zástupcovia 27 krajín sveta v Bratislave, a článok o našich environmentálnych skúsenostiach v tejto oblasti, ktoré pomáhajú Mongolsku v rámci Programu pre mierový a bezpečnostný výskum NATO. Toto vydanie prináša retrospektívny pohľad na 19. ročník Envirofilmu, rozhovor s talianskym režisérom oceneného filmu Mŕtvi z Alosu, Danielom Atzenim, prehľad najvydarenejších akcií pre deti, informuje o rekorde v chránených územiach SR a iné. Európska environmentálna agentúra zorganizovala súťaž fotografických príbehov ImaginAir, ktorá dala Európanom šancu vyrozprávať svoj príbeh o kvalite ovzdušia a o jeho znečistení v ich časti Európy. Pre čitateľov Enviromagazínu sme vybrali päť víťazných fotopríbehov. Zároveň upozorňujeme na novú tvorivú súťaž EEA, týkajúcu sa odpadu s názvom Waste-smART. Pozor uzávierka je 30. septembra. V článku Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju dávame slovo aj pedagógom. O význame ochrany kuvika obyčajného sa dočítate v článku s príznačným názvom Len nech si kuviká! Pripomíname si Sté výročie ochrany Badínskeho a Dobročského pralesa.
 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (9,6 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte