Anotácia:
Prvé číslo Enviromagazínu v roku 2013 prináša niekoľko významných environmentálnych tém, rezonujúcich v súčasnom spoločenskom dianí u nás aj vo svete. Či už je to téma Koncepcie rozvoja geoparkov v SR, ktorej realizáciu hodnotila vláda Slovenskej republiky v októbri minulého roka, alebo ďalšie úvahy na tému trvalo udržateľného rozvoja v kontexte samitu OSN Rio+20 (júl 2012, Rio de Janeiro) – esej Rio +20 a co dál? z pera prof. Bedřicha Moldana, jedného z priamych protagonistov kreovania konceptu trvalo udržateľného rozvoja na pôde OSN, a z pera RNDr. Juraja Silvana o Príspevku Slovenska k Svetovému samitu Rio+20. Ďalšou významnou aktuálnou témou je problematika ochrany pred povodňami na Slovensku a medzinárodného manažmentu povodňových rizík, ako aj sanácie havarijného zosuvu v Nižnej Myšli, ktorú Enviromagazín mapuje od vzniku tejto tragickej udalosti. Toto vydanie informuje aj o prieskume nebezpečných banských diel Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku v Revúckej vrchovine, o ochrane mokradí východného Slovenska, jubilejnom 15. veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, vydaní novej Správy o stave životného prostredia SR v roku 2011 a iných aktivitách. Enviromagazín avizuje 20. výročie vzniku Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá 1. júla 2013 bude bilancovať dvadsať rokov služieb pre verejnosť, ďalej 15 rokov Programu obnovy dediny na Slovensku, 9. ročník konferencie Enviro-i-Fórum, 19. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm v ôsmich mestách Slovenskej republiky a iné.
 
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,7 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte