Anotácia:

Hlavnou témou štvrtého tohtoročného čísla časopisu Enviromagazín sú viaceré výročia novodobej environmentalistiky ako súčasť presadzovania zásad a ideí trvalo udržateľného rozvoja pod názvom Výročia a etapy vývoja novodobej environmentalistiky s podtitulom Minulosť je bránou do budúcnosti. Ďalší príspevok V novom školskom roku ,,ekologickým smerom“ obsahuje stručné bilancovanie výsledkov aktuálnych výchovno-vzdelávacích programov, súťaží a podujatí, ktoré ponúka Slovenská agentúra životného prostredia školám. Viete kto alebo čo je Detektív v prírode? Dozviete sa v článku s názvom Putovanie prírodou ako detektívka. Problematikou ochrany prírody sa zaoberajú aj ďalšie články: napr. polemika s názvom To sme asi nechceli, nastoľuje závažný problém nakladania so zákonom chránenými druhmi vo výskumnej činnosti. Titulok ďalšieho článku hovorí za všetko – Dokedy sa bude na Slovensku posudzovať vplyv na územia NATURA 2000 bez metodiky a kvalifikácie? V článku Integrovaný manažment krajiny pomôže Východoslovenskej nížine sa oboznámite s výsledkami jedného veľmi zaujímavého a inšpiratívneho projektu UNDP/GEF „Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodáskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine (región Laborec-Uh)“. Ako súťažia dedinky bývalého východného bloku v prestížnej európskej súťaži sa dočítate v článku Patríme do Európy? O niektorých poznatkoch z cesty po severovýchodnej Brazílii hovorí článok s príznačným názvom Klenotnica Zeme. Reportáž Gesäuse Alpen inšpiruje k návšteve tohto najmladšieho národného parku Rakúska nejedného čitateľa.

Viac informácií nájdete na stránka štvrtého vydania odborno-náučného časopisu Enviromagazín.

 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,3 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte