Anotácia:

Hlavnou témou tretieho tohtoročného čísla je Programové vyhlásenie vlády SR z hľadiska štátnej environmentálnej politiky. Informuje o ďalších významných enviro aktivitách: 8. ročníku odbornej konferencie o environmentálnej informatike Enviro-i-Fórum 2012, o jedinečnej stredoškolskej súťaži ENERSOL, o 18. ročníku medzinárodného filmového festivalu Envirofilm 2012, o oslavách Medzinárodného dňa biodiverzity vo Fiľakove, ako aj Svetového dňa životného prostredia. Časopis prináša aj informácie o priebehu 2. ročníku medzinárodnej konferencie SEA/EIA. V ďalšom príspevku sa dočítate aj o negatívnych účinkoch svetelného znečistenia, ktoré netreba podceňovať, ale aj o potrebe chrániť tmu a o Parku tmavej oblohy Poloniny. Aj v tomto vydaní časopis prezentuje aktuálne informácie z oblasti procesu tvorby a dopĺňania sústavy NATURA 2000 na Slovensku, ako aj zaujímavosti zo života hmyzu – objav nového druhu pre faunu Slovenska v článku Elita medzi trávou. O zmene filozofie v odpadovom hospodárstve hovorí článok Nový pohľad Európskej únie na nakladanie s odpadom. Aj tento rok Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo v poradí 2. ročník Ceny SR za krajinu 2012. Viac informácií nájdete na stránkach tretieho vydania odborno-náučného časopisu Enviromagazín.
 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,8 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte