Anotácia:

Hlavnou témou druhého  tohtoročného čísla časopisu Enviromagazín je 18. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, ktorý sa tento rok uskutoční v máji už v ôsmich mestách Slovenska. V úvodnom slove k čitateľom festival uvedie  nový minister životného prostredia SR Peter Žiga. Toto vydanie predstavuje aj nového štátneho tajomníka a riaditeľa festivalu Envirofilm 2012 Jána Ilavského. Časopis prináša veľa jedinečných faktov o festivalovom dianí, o medzinárodnej filmovej súťaži, o tvorcoch a ich filmoch v zaujímavých rozhovoroch na pozadí širokého spektra environmentálnych problémov dneška, o niektorých ojedinelých sprievodných podujatiach aj festivalových mestách a partneroch. Súčasťou komplexných hodnotení publikovaných v každoročne vydávanej Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky je aj sumarizácia vplyvov jednotlivých hospodárskych odvetví na životné prostredie, o čom hovorí tretia časť cyklu článkov venovaných tejto problematike. Aj v tomto vydaní nechýba výber najvýznamnejších udalostí – napr. články o víkende historických parkov a záhrad v Bratislave, o pomoci migrujúcim žabám, o monitoringu vtáctva na Východoslovenskej nížine, o 8. ročníku  konferencie Enviro-i-fórum 2012 a i.  

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,9 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte