Anotácia:

Prvé tohtoročné číslo časopisu Enviromagazín prináša informácie z rôznych oblastí životného prostredia. Informuje o významných environmentálnych udalostiach (o návšteve eurokomisára pre životné prostredie na Slovensku po 10 rokoch, o výročí Dobříšskej konferencie ministrov životného prostredia, ktorá otvorila cestu k udržateľnejšej budúcnosti Európy), akciách (blížiacom sa 18. ročníku medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM), výstavách (o najväčšom svetovom veľtrhu IFAT ENTSORGA 2012 pre vodu, odpadovú vodu, a odpadové a surovinové hospodárstvo v Mníchove, kde sa dá zažiť budúcnosť environmentálnych technológií), projektoch (TICAD – Rozvoj povodia rieky Tisa, interaktívnej mape projektov realizovaných z fondov EÚ, o podpore ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do systému ekologickej stability, rozvojovej pomoci (Slovak Aid) Moldavsku s nakladaním odpadu), o práve (zasvätený výklad zákona č. 409/2011 Z. z. o environmentálnych záťažiach, ktorý bol schválený po ôsmich rokoch od začatia procesu prípravy), politikách ( zhodnotenie integrovanej priemyselnej politiky EÚ vo veku globalizácie), finančnej štátnej podpore ( o aktivitách Envirofondu), odpadovom hospodárstve (o nebezpečných polychlórovaných bifenyloch v elektrických zariadeniach, tvorbe a schvaľovaní krajských programov odpadového hospodárstva), faune a flóre Slovenska (o významných zisteniach v hodnotení stavu rastlinstva, živočíšstva a chránených častí prírody, jubileu Botanickej záhrady UK, o Svetovom dni mokradí v Bratislave a aktivitách DAPHNE, o najpozoruhodnejšom spevavcovi – vodnárovi potočnom, tajomstvách podzemných húb), aj recenziu publikácie Václava Klausa: Modrá, nikoli zelená planeta a ďalšie informácie o súťažiach, konferenciách, aktivitách v mestskom životnom prostredí a využití informačných technológií v starostlivosti o životné prostredie. Určite neprehliadnite výzvu k podaniu návrhu na udelenie Ceny Technickej univerzity vo Zvolene.

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,9 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte