Anotácia:

Štvrté číslo časopisu Enviromagazín je venované významným udalostiam v rezorte životného prostredia: 3. ročníku súťaže o Národné podnikateľské ceny za životné prostredie, národným súťažiam Hlavné mesto biodiverzity, Cena za krajinu, Dedina roka 2011, bilancovaniu obnoveného enviroministerstva, vybraným významným zisteniam v hodnotení životného prostredia Slovenska a i. Hlavnou témou tohto vydania je zelený rast a to v príspevkoch: Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR, Zelený rast: ako ďalej?, Kórejské ozeleňovanie. V súvislosti s problematikou zmeny klímy sa v tomto vydaní autori zamýšľajú v článkoch: Ako môže Slovensko reagovať na aktuálne výzvy v energetike?, Energetická efektívnosť – prvý krok k energetickej budúcnosti, Doprava 2050 – ambiciózny plán na zvýšenie mobility a zníženie emisií a ďalších. V časopise nájdete aj informácie o aktuálnych trendoch v odpadovom hospodárstve a súčasnom stave odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, o niektorých zaujímavých projektoch, napr. o záchrane hlavových vŕb na Podunajskej nížine. Dočítate sa aj o pozoruhodných publikáciách – o Atlase druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku a o knihe enviroesejí a enviropríbehov s názvom V tieni vyhasnutých sopiek a ďalšie.

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,9 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte