Anotácia:
Prvé mimoriadne číslo Enviromagazínu v tomto roku je venované XVI. medzinárodnému festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2010. Nájdete v ňom rozhovory s autormi súťažných filmov, s hosťami festivalu, informácie o programe festivalu vo všetkých, od tohto roku už piatich festivalových mestách (Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica a Krupina) a ďalšie zaujímavé príspevky.
V úvodnom slove minister životného prostredia SR Jozef Medveď zdôrazňuje význam festivalu, ktorý sa koná v znamení Medzinárodného roku biodiverzity a vyjadruje presvedčenie, že Envirofilm 2010 výraznou mierou prispeje k uvedomeniu si hodnoty biodiverzity pre život na Zemi.
V jednotlivých príspevkoch mimoriadne číslo predstavuje legendárneho zakladateľa slovenskej kinematografie Paľa Bielika, známu českú herečku Květu Fialovú, hovorcu národných parkov USA, člena medzinárodnej filmovej poroty Davida Barnu, predsedu humanitárnej organizácie Človek v ohrození, fotografa a publicistu Andreja Bána  Krupinu – ako nové, piate festivalové mesto, ako aj autorov súťažných filmov – Miro Remo (SR), Jorge Tsabutzoglu (Španielsko), Kisoya Nakajima (Japonsko), Steve Lichtag (ČR), Jaroslav Baran (SR).
Prostredníctvom časopisu môžete navštíviť aj ďalšie festivalové mestá, Banskú Štiavnicu a Zvolen a prečítať si rozhovory s hosťami festivalu, novinárom Andrejom Bánom, so spisovateľom Antonom Hykischom a hercom Mariánom Geišbergom.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,4 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte