Anotácia:
Šieste, posledné tohoročné číslo Enviromagazínu, je venované krajine. V úvode sa prezentuje monografia Krajina ako dar, vydaná pri príležitosti 10. výročia Európskeho dohovoru o krajine. Na túto udalosť nadväzuje aj koordinátorka EDoK v SR Pavlína Mišíková v slove na úvod, ako aj príspevok Nové výzvy, nové príležitosti, ktorý informuje o širokom spektre medzinárodných odborných podujatí vo Florencii, kolíske  tohto významného európskeho dohovoru, ktoré boli v októbri t. r. organizované pod záštitou Rady Európy k 10. výročiu Európskeho dohovoru o krajine aj za aktívnej účasti slovenskej delegácie.
Článok Kam kráčaš, krajina Slovenska...? je zamyslením nad zmenami, ktorými prešla slovenská krajina a čo musíme urobiť preto, aby sme pre budúce generácie zanechali podobu krajiny takú, akú nám zanechali generácie minulé.
Tejto témy sa dotýka aj rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny Ing. Martinom Kováčom o Programe revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR, ktorý už odštartoval v 23 obciach.
Krajina je hlavnou témou aj ďalších príspevkov, ako napríklad Dohovor novej generácie o vzťahu spoločnosti ku krajine, Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny, Krajina v dohovore a krajina vo vede, Typizácia krajiny Slovenska...
V tomto vydaní Enviromagazínu nájdete aj reportáž z udeľovania Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2010 – cenu získala Nadácia Ekopolis, ako aj rozhovor so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou a zaujímavé čítanie o projekte bratislavských visutých záhrad a iné zaujímavé a dôležité informácie.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,1 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte