Anotácia:
Hlavnou témou piateho tohtoročného čísla Enviromagazínu sú environmentálne záťaže. Venuje sa im v úvodnom slove aj minister životného prostredia SR József Nagy, ktorého ako nového ministra v aktuálnom čísle aj predstavujeme. Rovnako aj nového štátneho tajomníka MŽP SR Branislava Cimermana.
O situácii na slovenských odkaliskách pojednáva príspevok Máme odkaliská pod kontrolou? Sú v ňom informácie o evidencii odkalísk, o rizikových odkaliskách, o zákone o nakladaní s odpadom a ďalšie. Článok Ekologická katastrofa v Maďarsku približuje nedávnu haváriu na odkalisku v Rajke v Maďarsku. O tom, že environmentálne záťaže sú oprávnene v pozornosti, sa dočítate v článku s rovnomenným názvom. SAŽP ako odborná organizácia MŽP SR aj vďaka vykonanej systematickej identifikácii environmentálnych záťaží na Slovensku upozorňuje už niekoľko rokov na rizikovosť niektorých lokalít.
Environmentálnym záťažiam sa venujú aj ďalšie články, zamerané tiež na prevenciu a nápravu environmentálnych škôd a prevenciu závažných priemyselných havárií.
V aktuálnom čísle Enviromagazínu nájdete aj reportáž z XIII. ŠIŠKY, zo súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ako aj pútavú informáciu o geoparkoch a ďalšie zaujímavé príspevky.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,8 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte