Anotácia:
Štvrté vydanie Enviromagazínu v úvode prináša informáciu o opätovnom obnovení Ministerstva životného prostredia SR. MŽP SR obnoví svoju činnosť ako samostatný úrad od 1. novembra 2010. Vyplýva to z novely kompetenčného zákona, ktorú 7. septembra 2010 schválili poslanci Národnej rady SR. Článok Misia OECD na Slovensku mapuje cestu misie po Slovensku. Cieľom viac ako týždennej septembrovej návštevy zástupcov misie OECD na Slovensku bolo získanie ďalších informácií a poznatkov pre spracovanie predmetného hodnotenia. V časopise nájdete ďalej reportáž o tom, ako vodohospodári odstraňujú následky
tohtoročných povodní aj informácie o výsledkoch výskumu cudzorodých organických látok v sedimentoch vybraných vodných nádrží na Slovensku. Článok Európska priemyselná politika stručne sumarizuje genézu vyše 50-ročnej histórie európskej priemyselnej politiky a prináša aktuálne informácie o najnovších trendoch. O vývoji a problémoch energetického sektora sa dočítate v článku Energetika ako stimul rozvoja svetovej ekonomiky a možné implikácie pre Slovensko. V príspevku Geneticky modifikované plodiny a Európska únia je nastolená otázka, či sa našiel kompromis. V nasledujúcom príspevku Geneticky modifikované organizmy a Slovensko sa konštatuje, že riešenie sa našlo.
Štvrté číslo Enviromagazínu prináša ďalej príspevok o ochrane Dunaja a Dunajských luhov v medzinárodnom meradle, predstavuje Veľkolélsky ostrov ako jedinečný príklad spolupráce v regióne, ako aj článok o Centre excelentnosti biologických metód ochrany lesa, ktoré si úspešne počína na medzinárodnej scéne a zaujímavosti o hmyzích skokanoch Vihorlatu.  V tomto vydaní sa dozviete aj o vybraných medzinárodných projektoch Regionálneho environmentálneho centra a o problematike SEA/EIA na medzinárodnej konferencii v máji t. r. na Donovaloch a o činnosti Slovenskej terminologickej sieti, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,6 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte