Anotácia:
Dominantnou témou druhého čísla Enviromagazínu 2010 sú geoparky. Predovšetkým geoparky nachádzajúce sa na území Slovenska, vrátane Novohradského geoparku, ktorý sa  zaradil do prestížnej medzinárodnej siete geoparkov. Stalo sa tak 27. marca 2010 kedy do Siete európskych geoparkov a Globálnej siete geoparkov pribudol prvý medzinárodný (cezhraničný) geopark Novohrad - Nógrád.
V aktuálnom vydaní Enviromagazínu nájdete informácie o už spomenutom Novohradskom geoparku, Banskoštiavnickom geoparku, ktorý prezentuje jedinečné hodnoty, o Banskobystrickom geoparku, ale tiež o prvom geoparku v Juhovýchodnej Ázii – Langkawi.
Ďalej prinášame postrehy a fotografie zo 16. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2010, informácie o vyhlásení prvého ročníka súťaže o Cenu Slovenskej republiky za krajinu, aj o rozvoji povodia rieky Tisa a iných projektoch. Tiež sa dozviete, prečo je potrebné zostavovať nové a aktualizovať staršie geologické mapy.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (5,4 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte