Anotácia:

Environmentálne záťaže sú témou aktuálneho mimoriadneho čísla Enviromagazínu (december 2009). Situáciu v environmentálnych záťažiach na Slovensku mapujú články zamerané na všetky kraje. V úvode čísla si pripomíname environmentálne katastrofy vo svete.

Ďalšie príspevky informujú o stave riešenie environmentálnych záťaží v Európe a na Slovensku, ako aj o tom, čo priniesla systematická identifikácia environmentálnych záťaží na Slovensku a ako riešia environmentálne záťaže v ZSNP v Žiari nad Hronom. V čísle nájdete aj informácie o vplyvoch banskej činnosti na životné prostredie na ložisku Smolník, či odstránení environmentálnej záťaže spôsobenej elektrotechnickou výrobou v Piešťanoch. Je diaľkový prieskum Zeme a monitoring životného prostredia módny trend alebo nevyhnutnosť? Aj na túto otázku nájdete odpoveď na stránkach tohto vydania Enviromagazínu. V prílohe sú tabuľky prehľadov environmentálnych záťaží aj prehľad sanovaných a rekultivovaných lokalít v okresoch SR, ako aj charakteristiku vybraných znečisťujúcich látok, ktoré môžu spôsobiť vznik environmentálnej záťaže.

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (5,3 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte