Anotácia:
Mestské životné prostredie, environmentálna infraštruktúra, osídlenie vidieka a ďalšie články zamerané hlavne na prostredie, v ktorom žijeme, sú obsahom šiesteho čísla Enviromagazínu. Ako hovorí autor úvodného slova Jozef  Klinda, „každý odniekiaľ pochádza, niekde sa narodil, v nejakom sídle prežil svoje detstvo, dorástol, žije a chce dožiť svoj život v kruhu životaschopných vnúčeniec s pocitom, že nežil nadarmo. Každý chce mať svoj domov – miesto, ktoré podľa možností spĺňa jeho životné potreby a predstavy o environmentálnej bezpečnosti a vhodnosti, túži po kráse a dokonalosti vlastného obydlia, obce, okresu, kraja, štátu, sveta...“
Články Agenda Habitat – zastrešenia a udržateľnosť mestského rozvoja, Mestské životné prostredie v dokumentoch EÚ hovoria o dôležitosti rozvoja a zlepšenia kvality životného prostredia v mestách, vo všetkých oblastiach života, ako aj o dokumentoch, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. S tým, samozrejme, súvisí aj rozvoj environmentálnej infraštruktúry.  
Aktuálne číslo Enviromagazínu prináša reportáž z vyhlásenia súťaže Dedina roka 2009, ktoré sa konalo vo víťaznej obci, v Dobrej Nive. S vidiekom súvisia články Čo s osídlením a vidiekom? Príklady z minulosti, Ako ďalej, dedina?
Zaujímavé informácie prináša napríklad článok o tajovskom mlieku, ktoré je zdravšie ako alpské, ale aj príspevky o environmentálnej výchove v zmysle koncepcie trvalo udržateľného rozvoja, o počiatkoch štátnej ochrany prírody na Slovensku, zaujímavých publikáciách, konferenciách aj o víťazoch súťaže Národná podnikateľská cena za životné prostredie 2009.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,5 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte