Anotácia:
V úvodnom slove Enviromagazínu č. 4 sa čitateľom prihovára minister životného prostredia Viliam Turský, v ktorom pripomína, že riešenie otázok ochrany, tvorby a zveľaďovania životného prostredia nepozná hranice a nie je len vecou rezortu životného prostredia, preto závisí od každého z nás, ako priložíme ruku k dielu. Enviromagazín informuje o tohtoročnom Svetovom dni životného prostredia pod názvom Rande s našou planétou. Tento deň je už desať rokov príležitosťou aj na slávnostné odovzdanie cien ministra životného prostredia.  V článku sa dozviete, kto získal toto významné ocenenie tento rok. Hlavnou témou tohto vydania Enviromagazínu je energia a jej obnoviteľné zdroje. Na túto tému sú zamerané napríklad články Ekonomické a environmentálne prínosy obnoviteľných zdrojov energie, Podpora obnoviteľných zdrojov energie, Využívanie obnoviteľných zdrojov v Čechách, aj poster S energiou v dome. Ďalšie príspevky sa zaoberajú využívaním slnečnej energie v podmienkach Slovenska, problematikou veterných elektrární a využitím biomasy, ako aj modernizáciou odborného školstva prostredníctvom projektu ENERSOL, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o problematike šetrenia energií a oboznámiť laickú verejnosť s využívaním obnoviteľných energetických zdrojov. Na konferencii Environmentálna bezpečnosť SR  (14. mája 2009 v Bratislave) sa stretli odborníci, aby diskutovali na témy spojené s rizikami a výzvami, ktoré pre SR predstavujú súčasné trendy vývoja stavu životného prostredia, o ktorej informuje článok Environmentálna bezpečnosť SR: Hrozí nám environmentálna kríza? Zaujímavé podnety prináša aj reportáž V čom spočíva problém Smaragdového mesta, článok Bajkom na Kráľovu studňu prevedie čitateľov pekným prírodným zákutím stredného Slovenska.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,6 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte