Anotácia:
Nosnou témou prvého čísla časopisu Enviromagazín 2009 je kvalita a stav životného prostredia a starostlivosť oň na Slovensku, na ktorú upozorňuje vo svojom úvodnom slove aj minister životného prostredia Ján Chrbet. Týmto témam sú venované články o  monitorovaní a hodnotení životného prostredia. Dočítate sa  o kvalite ovzdušia, vôd v SR. Ďalšie príspevky prezentujú stav horninového prostredia a jeho ochranu, stav biotickej zložky životného prostredia našej krajiny, zdravotný stav našich lesov aj  o poľnohospodárskych pôdach Slovenska na začiatku 21. storočia.
Planéta, na ktorej žijeme, je názov výstavy, sprístupnenej v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, o ktorej informuje článok s rovnomenným názvom. Iste vás zaujme rozhovor s Ladislavom Hannikerom,  ktorého k 1. februáru 2009 generálny prokurátor SR vymenoval do funkcie špecialistu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pre trestné činy proti životnému prostrediu. Zaujímavé informácie prináša príspevok 5. ročník súťaže klope na dvere, je čas rekapitulovať... Ide o súťaž Dedina roka, ktorá sa zrodila v roku 2001 s cieľom preveriť výsledky uplatňovania Programu obnovy dediny na Slovensku a aj zmerať si sily v európskom priestore.  
Odpad je jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie, konštatuje sa v úvode článku Bilancia separovaného zberu komunálneho odpadu. Neustále zvyšovanie produkcie rôznych druhov odpadu, vrátane komunálneho odpadu predstavuje problém ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru. 
V aktuálnom vydaní Enviromagazínu nechýba ani ďalšie pokračovanie Historických základov environmentalizmu a environmentálneho práva (XXX.), tentoraz zamerané na názvy mesiacov a symboly, ako aj mnoho ďalších informácií.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,8 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte