Anotácia:
Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy a na základe uznesenia vlády SR Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo spolu s partnermi - Radou Európy, Slovenskou agentúrou životného prostredia, Slovenskou asociáciou pre krajinnú ekológiu, Trnavským samosprávnym krajom a mestom Piešťany sprievodné podujatie pod názvom 7. stretnutie k workshopom Rady Európy pre implementáciu Európskeho dohovoru o krajine, ktorému je venované aj prvé tohtoročné mimoriadne číslo Enviromagazínu.
Účastníci workshopu z celej Európy a aj všetci záujemcovia o túto problematiku u nás doma sa majú možnosť aj prostredníctvom tohto mimoriadneho vydania Enviromagazínu oboznámiť s problematikou starostlivosti o krajinu v súvislosti s implementáciou Európskeho dohovoru o krajine, zameraného na ochranu, manažment a plánovanie využívania krajiny predovšetkým v podmienkach Slovenskej republiky. Ústredná téma stretnutia „Krajina v plánovacích dokumentoch a riadenie: smerom k integrovanému priestorovému manažmentu“ rezonuje v celej Európe, ale aj v jej srdci, na Slovensku, o čom svedčia aj príspevky slovenských expertov na túto problematiku.
V spoločnom úvodnom slove minister zahraničných vecí SR a minister životného prostredia SR uznávajú spolu s ostatnými štátmi, že krajina je základom európskej identity a zároveň spoločným priestorom pre vytváranie miestnych kultúr. ,,Slovenská republika preto víta vznik podporných medzinárodných sietí a v spolupráci s ostatnými členskými štátmi Rady Európy vidí príležitosti spojiť sily pri napĺňaní jednotlivých záväzkov dohovoru. Ochrana, manažment a plánovanie využívania typov krajiny, ktoré sú na Slovensku tak rôznorodé, je pre nás výzvou,“ zdôrazňujú ministri Ján Kubiš a Jaroslav Izák.
 
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (6,3 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte