Anotácia:
Posledné číslo Enviromagazínu v roku 2008 prináša informácie a zaujímavé články z rôznych oblastí. V úvodnom slove Jozef Klinda (MŽP SR) sa venuje ekologickej stope, ktorú všetci zanechávame na našej planéte pre budúce generácie. Ďalší príspevok mapuje pätnásť rokov budovania stratégie štátnej environmentálnej politiky. Niekoľko článkov, zameraných na geológiu, dopĺňa informácie z predchádzajúceho čísla tematicky venovaného geológii. Sú to napríklad články Zmeny klímy a úloha geológie pri ich riešení, Neogénny vulkanizmus na území Slovenska, poster znázorňujúci etapy vývoja štiavnického stratovulkánu alebo príspevok o nových výsledkoch výskumu geotermálnej energie na Slovensku. O geoparkoch, ich budovaní, ako aj o vládou schválenej prvej koncepcii geoparkov SR hovoríme s iniciátorom tejto koncepcie, protagonistom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a budovania geoparkov Jozefom Klindom. Článok s názvom O kalvárii s kalváriami hovorí nielen o kalváriách, ale tiež o živočíchoch, ktoré v sa v lokalitách s kalváriami nachádzajú a zasluhujú si pozornosť aj ochranu.
V šiestom čísle Enviromagazínu si môžete prečítať aj rozhovor s mímom Mirom Kasprzykom, alias Tatkom Príroda, článok o priekopníkovi ochrany prírody Rudolfovi Kriškovi, o úspešnom celoslovenskom podujatí Šiška (Veľtrh environmentálnych výučbových programov), ktoré už jedenásť rokov organizuje SAŽP, ako aj o výsledkoch súťaže Strom roka 2008. Zaujímavé informácie prinášajú príspevky o súčasnom stave lokalít poškodených činnosťou bývalej sovietskej armády a o využívaní pôdy vo väzbe na hodnotové hľadiská spoločnosti.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,9 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte