Anotácia:
Štvrté číslo Enviromagazínu je venované jubilejnému 15. výročiu založenia Slovenskej agentúry životného prostredia. Toto jubileum, ako v slove na úvod hovorí generálny riaditeľ SAŽP doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.,  je pre SAŽP významným míľnikom vývoja a potvrdzuje opodstatnenosť a životaschopnosť organizácie. Postupným vykryštalizovaním svojej činnosti a pôsobnosti sa SAŽP stala jednou z významných organizácií rezortu životného prostredia a spolu s ďalšími organizáciami v riadení MŽP SR plní úlohy Programového vyhlásenia vlády a štátnej environmentálnej politiky v SR.
Na stránkach aktuálneho čísla približujú, hodnotia a sumarizujú svoju činnosť jednotlivé centrá a strediská SAŽP. Časopis prináša prehľad pätnástich rokov činnosti SAŽP v procese tvorby a ochrany životného prostredia, curriculum vitae agentúry, prehľad najvýznamnejších medzinárodných medzníkov v doterajšej pätnásťročnej histórii SAŽP a predstavuje aj ďalšie environmentálne agentúry siete EPA Network. Dočítate sa v ňom aj o tom, ktorých päť schodov doviedlo Liptovskú Tepličku až do finále 10. ročníka súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, kde postúpila ako slovenská Dedina roka 2007 a veľmi dobre obstála v konkurencii 29 európskych obcí z 12 krajín.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,8 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte