Anotácia:

Biodiverzita, sústava NATURA 2000, medzinárodné dohovory, nové územia Slovenska v Zozname svetového dedičstva, ochrana vzácnych druhov rastlín a živočíchov, biotopov, území... To sú nosné témy aktuálneho tretieho čísla Enviromagazínu 2008. Biologická diverzita (biodiverzita) predstavuje rôznorodosť všetkých foriem života. Zahŕňa v sebe ekosystémy, rastlinné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich génové informácie. Vytvára krajinné a prírodné prostredie jedinečnou mozaikou zdrojov využívaných na jej rozvoj, prispievajúcich k zvyšovaniu životnej úrovne ľudstva ako zdroj potravy, liečiv a priemyselných produktov. Preto sa ochrana biodiverzity stala významnou koncepciou, o ktorej uvažujú nielen ochranári a ekológovia, ale sa ňou zaoberajú aj vlády a diplomati rôznych krajín a rôzne špecializované mimovládne organizácie. Biodiverzite sa v tomto vydaní Enviromagazínu venuje viacero článkov. Aktuálne číslo prináša napr. informácie o druhovej rozmanitosti v pralesoch Slovenska aj o slávnostnom vyhlásení Karpatských bukových pralesov za svetové dedičstvo či karpatskej iniciatíve pre mokrade. Venuje pozornosť ohrozenému sokolovi rárohovi a dohode o ochrane európskych druhov netopierov. Informuje o 9. konferencii zmluvných strán o biodiverzite v Bonne, aj o európskej ekologickej stope. Nielen o živote a horského národu Akha je rozhovor s Tomášom Ryškom, autorom filmu Zajatci bieleho boha, ktorý bol ocenený na tohtoročnom Envirofilme.  Prináša ďalšie zaujímavosti z diania v oblasti životného prostredia.

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,9 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte