Anotácia:
Prvé tohtoročné číslo Enviromagazínu hneď na prvých stránkach prináša zmenu. Namiesto tradičného úvodného slova mozaiku zaujímavostí a udalostí z oblasti životného prostredia. Celé číslo je zaujímavou mozaikou informácií so zameraním na aktuálnu problematiku environmentálnej politiky EÚ aj v podmienkach SR. Prináša články o akčných plánoch, programoch a stratégiách: najnovšie poznatky z oblasti uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR, integrovanej produktovej politiky, environmentálnych technológií, ekologických inovácií. Dozviete sa o stratégiách ,,zeleného“ verejného obstarávania v EÚ aj v SR. Na problematiku integrovanej produktovej politiky nadväzuje príspevok o ekodizajne, ktorý predstavuje pokrokový trend v navrhovaní výrobkov využívajúcich energiu. Odpadom, jeho využitím a nakladaním s ním sa z rôznych aspektov venujú články Nové výrobky z obnoviteľných surovín a odpadov, Priemyselné a stavebné odpady – suroviny na výrobu stavebných materiálov, Ako sa mestá a obce vyrovnajú s biologicky rozložiteľným a i.

Prvé tohtoročné vydanie Enviromagazínu  informuje o EPA Network – sieti predstaviteľov európskych agentúr životného prostredia. Formou krátkych medailónov predstavuje rakúsku, českú a fínsku agentúru, v najbližších číslach sa dozviete o ďalších európskych agentúrach.

V príspevku Austrália ratifikovala Kjótsky protokol sa vraciame k priebehu  13. celosvetovej  konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a 3. konferencii slúžiacej ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu (CM3), ktoré sa konali  3. - 14. decembra 2007 v indonézskom Bali.

O krajine a nielen o nej sa rozprávame s riaditeľom Ústavu krajinnej ekológie SAV Júliusom Oszlányim, čerstvým držiteľom vysokého environmentálneho ocenenia, Ceny sultána Qaboosa.  Okrem iných akcií a podujatí, napr. environmentálny veľtrh IFAT, medzinárodná konferencia Recyklácia odpadov 2008 či konferencia Enviro-i-fórum 2008, vás pozveme na návštevu Stredísk environmentálnej výchovy SAŽP.

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (4,3 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte