Anotácia:
Druhé tohtoročné špeciálne číslo Enviromagazínu je zamerané na výchovu a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju (TUR) v mimoriadnej miere s maximálnou snahou o komplexnú prezentáciu danej témy. O dôležitosti uplatňovania princípov TUR hovorí v úvodnom slove podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, pričom zdôrazňuje, že jednou z hlavných zásad smerujúcich k uplatňovaniu princípov TUR je skvalitnenie systému environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách. Predseda komisie pre výchovu a vzdelávanie k TUR pri MŠ SR Hubert Hilbert hovorí o implementácii výchovy a vzdelávania k TUR na národnej úrovni, ďalší článok, ktorého autorkami sú Beata Kukumbergová (MŠ SR) a Mária Kelcová (ŠPÚ) je zas o environmentálnej výchove vo formách vzdelávania na základných a stredných školách. Týmto témam sa venuje aj príspevok z pohľadu niektorých mimovládnych organizácií. Dočítate sa aj o poslednom rokovaní ministrov školstva a životného prostredia členských krajín regiónu EHK OSN o Životnom prostredí pre Európu v Belehrade v októbri t. r. V procese prechodu spoločnosti k trvalej udržateľnosti je kľúčovým hráčom vysoké školstvo. Téme výchovy a vzdelávania k TUR na slovenských vysokých školách sa venujú viaceré príspevky v tomto mimoriadnom čísle. Konkrétne výsledky z praxe prezentujú napríklad články Vzdelávanie k TUR na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity a Strojnícka fakulta TU v Košiciach inšpirovala aj zahraničie,  ďalší článok, hovorí o vzdelávaní stredoškolských učiteľov na Prírodovedeckej fakulte UK.  Poznatky z výchovy a vzdelávania k TUR priamo z praxe prezentujú príspevky z MŠ Mier z Trebišova, ZŠ a MŠ z Palína, ZŠ zo Semerova predstavuje svoje Enviromúzy a ďalšie.  Zaujímavé a podnetné inšpirácie prinášajú príspevky o Zelených školách, o zážitkových formách vzdelávania organizovaných Komunikačným odborom MŽP SR, Slovenskou správou jaskýň, ale aj Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici a Slovenskou agentúrou životného prostredia.
Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (2,2 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte