Anotácia:
V šiestom čísle Enviromagazínu 2007 dominujú informácie o súťaži Dedina roka 2007 – reportáž zo slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré sa konalo vo víťaznej obci Liptovskej Tepličke, rozhovor so starostom Liptovskej Tepličky, ako aj prezentácie všetkých obcí ocenených v tejto súťaži. Témou úvodného slova je činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) ako trvalej súčasti starostlivosti o životné prostredie. O tom, že SIŽP sa úspešne vyrovnala s úlohami Európskej únie v integrovanom povoľovaní, sa píše aj v ďalšom príspevku. Článok Európske mestské životné prostredie na Slovensku, ako aj článok Udržateľný rozvoj miest, ktorý mapuje vývoj európskej politiky v oblasti mestského životného prostredia a informuje aj o ďalších aktivitách, projektoch a indikátoroch v rámci stratégie udržateľného rozvoja miest, kontrastujú s príspevkom Najznečistenejšie miesta sveta 2007, kde je uvedených desať najviac znečistených oblastí lokalizovaných v siedmich krajinách sveta a znečisteniu je vystavených viac ako 12 miliónov ľudí. Ďalšie výsledky hodnotenia stavu životného prostredia prinášajú príspevky Životné prostredie Európy – štvrté hodnotenie, Správa o stave životného prostredia SR v roku 2006 a Zachovanie hodnôt krajiny v centre pozornosti Európy. V súvislosti s tematikou pôdy sa v aktuálnom čísle na príklade mesta Bratislava prezentuje pilotný projekt výskumu urbánnych pôd a príspevok o zdrojoch, potenciáloch a predpokladoch využívania poľnohospodárskych pôd SR doplnený o množstvo prehľadných údajov. Nezabudnuteľné zážitky s rysmi opisuje vo svojom literárnom príspevku vedecký pracovník vo výskume vtáčích spoločenstiev Miroslav Saniga. Pútavé je čítanie o histórii remesiel na Slovensku, ako aj reportáž z jubilejnej desiatej Šišky 2007. Dočítate sa aj o pripravovanom medzinárodnom workshope zameranom na ochranu, manažment a plánovanie krajiny, a to v období slovenského predsedníctva Rady Európy. Ďalšie zaujímavé informácie, ako aj možnosť vyskúšať si svoje vedomosti, nájdete v čiernobielej prílohe časopisu.

 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (2,5 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte