Anotácia:
V piatom čísle Enviromagazínu dominuje téma svetového prírodného dedičstva s dôrazom na  Karpatské bukové pralesy, ktoré sú od júla tohto roku zapísané v Zozname svetového prírodného dedičstva. Do Zoznamu svetového prírodného dedičstva boli zahrnuté za unikátny charakter a globálnu hodnotu biologických a ekologických procesov. Autori bilaterálneho nominačného projektu a národní experti Slovenskej republiky a Ukrajiny Viliam Pichler, Ivan Vološčuk a Fedir Hamor vo svojom príspevku charakterizujú lokality novo uznaného územia svetového prírodného dedičstva a prezentujú integrovaný manažment prírodného dedičstva. Všeobecné hodnoty v živote človeka, podstata a druhy hodnôt, vzťah človeka k prírode, prírodnému a kultúrnemu dedičstvu nevynímajúc, sú témou viacerých príspevkov, počnúc rozšíreným úvodným slovom. V tomto čísle Enviromagazínu nájdete aj prehľad svetového kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaného a navrhnutého do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, navštívite Poloniny a Vihorlat, ZOO Bojnice, ale aj amazonský prales -  v rozhovore vám ho priblíži Veronika Vyšná z Liptovského Mikuláša, ktorá v ňom ako dobrovoľníčka prežila deväť mesiacov. Zaujímavé je aj rozprávanie Ivana Vološčuka v článku Pracoval som v misii životného prostredia OSN v Srbsku. Podnetné sú príspevky o ochrane tradičných výrobných stavieb na Slovensku či o nominačnom projekte Doliny mezozoika Západných Karpát. Ďalej sa dozviete, že Stromom roka 2007 sa stala hruška plánka a že čarovníky sú vzácnym dielom náhody.

 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,8 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte