Anotácia:
Hlavnými témami aktuálneho štvrtého čísla Enviromagazínu 2007 sú trvalo udržateľný rozvoj a pôda. Problematike trvalo udržateľného rozvoja (TUR) sa v slove na úvod – Trvalo udržateľný rozvoj cesta k záchrane planéty, venuje minister životného prostredia SR Jaroslav Izák, ale aj ďalší ministri. Minister financií SR Ján Počátek v článku Fiškálna politika národného hospodárstva z pohľadu TUR, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová v článku Sociálna politika a zamestnanosť v kontexte stratégie TUR, minister hospodárstva SR Ľubomír Jahňátek v článku Podpora trvalo udržateľných energetických riešení vo všetkých sektoroch hospodárstva a minister poľnohospodárstva SR Miroslav Jureňa v článku Aj v poľnohospodárstve je TUR prioritou. Z ďalších príspevkov zameraných na TUR sú to napríklad Proces životné prostredie pre Európu, Lesné hospodárstvo a TUR, Aktivity k TUR. Pôda dominuje v príspevkoch Iniciatíva na ochranu pôdy v SR, Stav pôdy v EÚ, Monitoring pôd a ich kvalita na Slovensku a ďalších. Zaujímavé informácie prinášajú články Uplatňovanie vybraných kapitol Agendy 21 v SR, ale aj Priority Portugalska – predsedajúcej krajiny Rady EÚ. Príloha obsahuje zásadné dokumenty týkajúce sa TUR – napr. Obnovenú stratégiou TUR Európskej únie, Akčný plán TUR v SR 2005 – 2010, ako aj informácie o indikátoroch ako efektívnom nástroji monitorovania TUR v SR.

 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,0 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte