Anotácia:
Medzinárodná únia geologických vied (IUGS) v súčinnosti s divíziou vied o Zemi UNESCO, ktorá reprezentuje okolo štvrť milióna geovedcov zo 117 krajín sveta, iniciuje organizovanie International Year of Planet Earth (IYPE) na roky 2007 – 2009, s kľúčovým rokom 2008. Medzinárodnému roku planéty Zem a problematike zmeny klímy je venované druhé tohtoročné číslo Enviromagazínu. Dozviete sa v ňom, ako začal Medzinárodný rok planéty Zem a v čom spočíva práca skupiny pre pozorovanie Zeme (GEO), aké sú jej výsledky a najaktuálnejšie úlohy. Ďalšie články upozorňujú na globálne otepľovanie, klimatické zmeny a sporné argumenty v tejto oblasti, ako aj na vplyv zmeny klímy na zložky životného prostredia. Zaujímavé informácie ponúkajú príspevky Klíma polárnych oblastí a väzby na globálny klimatický systém Zeme, ako aj Kľúčové indikátory EEA v oblasti klimatických zmien a ďalšie.  Veľa aktuálnych a zaujímavých informácií nájdete aj v čiernobielej prílohe.

 

Všetky články sú vo formáte PDF. Pre získanie prehliadača použite linku na výrobcu.
Kompletné číslo na stiahnutie (3,6 MB)
Pre viac informácií resp. pripomienky nás kontaktujte