Časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia
Z obsahu:
 
 
Poskytovanie prostriedkov musí byť v súlade s prioritami Správa o stave životného prostredia
Zapojte sa do diskusie k hodnoteniu rizík zo znečistených riečnych sedimentov  Náš vzťah k národným parkom
Vlci sa neživia malinami a červenými čiapočkami, alebo nehaňte vlka Azbestová expozícia - minulosť a súčasnosť
Vyhlasujeme IV. ročník Envirofilmu Meno pre medveďa
Environmentálny akčný program pre stredný Zemplín Nové orchidey na Slovensku
Nevedel by som žiť inde - rozhovor s RNDr. Jozefom Šteffekom Vyčistime svet
Vysvetľujeme si pojmy  Náš cieľ - rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva
Krajinná štruktúra CHKO Štiavnické vrchy Pre environmentálne vhodné výrobky náročnejšie kritériá
Ohrozené druhy Tá krajina je skutočný zázrak - PRESPA
K histórii prvého spolku ochrany prírody na Slovensku Svetový deň mokradí ako výzva
V priemyselnej sfére rastie environmentálne povedomie Odvetvoví environmentalisti sú vo výrobe žiadanejší
Farley Mowat -  Nehaňte vlka Triediť, či netriediť?
Fotosúťaž Pozdrav slnku 
Lokality SR navrhované do Svetového dedičstva
 
 
ENVIRO - magazín o tvorbe a ochrane životného prostredia, prvé číslo, tretí ročník 
Vydáva (aj v tlačenej podobe)Slovenská agentúra životneho prostredia Banská Bystrica
Adresa redakcie: Slovenská agentúra životného prostredia 
Tajovského 28 
975 90 Banska Bystrica
tel.: 
fax: 
e mail:
088/732 153 
088/355 31 
enviro@sun.sazp.sk
Objednávky na tlačenu formu časopisu posielajte na adresu redakcie. 
Cena výtlačku 12,-Sk