Uvodny obrazok casopisu Enviro

Z obsahu   ENVIRO - magazin o tvorbe a ochrane zivotneho prostredia, nulte cislo,
   Vydava (aj v tlacenej podobe)Slovenska agentura zivotneho prostredia Banska Bystrica
         HTML: Andrej Tazberik
            Lubos Marunak
    Adresa redakcie: Slovenska agentura zivotneho prostredia
            Tajovskeho 28
            975 90 Banska Bystrica
            tel.: 088/732 153
            fax. 088/355 31
            e mail:enviro@sun.sazp.sk
   Objednavky na tlacenu formu casopisu posielajte na adresu redakcie. 
   Cena vytlacku 9,-Sk